Qualitat CAUTXU 2000

La interacció que li proposem és que la seva empresa faci servir tots els nostres coneixements de qualitat certificada per tal de garantir-li els nostres productes.

El conjunt interactiu Vi-Tap-Bota, requereix que la qualitat sigui vista des de quatre angles fonamentals bàsics.

  • Propietats relacionades amb el Vi.
  • Propietats relacionades amb el Tap.
  • Propietats relacionades amb la Bota.
  • Propietats relacionades amb la Interacció humana.

Certificats relacionats amb el Vi

Certificat de Silicona 100% Alimentària

Els valors obtinguts de migració global de substàncies al vi es manté per sota dels valors mg/L límit establert per la UE. Adjuntem certificat en cada lliurament.

Assaig de Neutralitat Organolèptica.

Els elements orgànics volàtils no sobrepassen els valors percentuals UE en els taps de silicona.

Assaig de TCAs

Emetim certificats de la no inclusió dels elements TCAs segons proves cromatogràfiques.

Neutralitat Sanitària

Els valors de migracions de substàncies específiques estan d’acord als valors LMS de no toxicitat.

Complim amb la no inclusió de metalls pesants relacionats amb la salut humana.

Test dels Peròxids

Certifiquem la no inclusió de radicals oxidants lliures tipus peròxids.

Certificats relacionats amb el Tap CAUTXU 2000

Fórmula base alimentària

Certifiquem que la fórmula base que constitueix l’estructura dels nostres taps pertany a la llista positiva de conformitat alimentària de la UE i de la FDA.

La traçabilitat patent

Certifiquem la traçabilitat a través del número de lot dels taps corresponents a cada comanda.

La traçabilitat a curt termini es visualitza en les etiquetes, els albarans i els certificats que acompanyen a cada lliurament de taps.

La traçabilitat a llarg termini la garantim mitjançant la conservació dels certificats expedits de cada lot i de cada comanda durant el període mínim de 5 anys.

Si es requereix major control visual, es pot sol•licitar el marcatge de la traçabilitat en la superfície del tap.

Certificats relacionats amb la Bota

Estanqueïat

La varietat de formats i dissenys ens permeten assegurar els valors d’estanqueïtat.

Elasticitat i Duresa

El grau d’elasticitat i duresa de la nostra silicona ens permet assegurar l’adaptabilitat del tap a la boca de carrega de la bota.

Especificacions Addicionals

Certifiquem paràmetres addicionals d'acord als requeriments d’interacció amb la bota.

Propietats relacionades amb la Interacció del nostre Equip humà.

El nostre equip humà participa activament en garantir els elements que configuren el conjunt interactiu Vi-Tap-Bota, perquè hem comprovat que “El contingut de la bota sense un bon tap, pot pertorbar-se, degradar-se i fins i tot perdre’s.

Posem a la seva disposició els nostres professionals titulats en:

  • Biotecnologia i Microbiologia Enològica.
  • Enginyeria Química i Enginyeria Mecànica.